Temel Bilgiler – PV Sözlüğü

 1. Ada sistemi (Island-PV Off-Grid)

Şebeke Bağlantısız (PV Off-Grid) sistemleri olarak da bilinen ada sistemleri, örneğin, şebekeye bağlı olmayan ve ürettiği güneş enerjisi nedeniyle kendi kendine yeterli enerjiye sahip bir bina olarak adlandırılmaktadır. Ada sistemlerinde  üretilen gücü depolamak için genellikle enerji depolama sistemleri gerekir.

 1. Akü Döngü Sayısı

Bir akünün bir deşarj ve yeniden doldurma periyodu bir döngü olarak adlandırılır. Akü performansı, akünün değişken deşarj derinliklerinde sağlayabileceği beklenen döngü sayısı ile ölçülür ve bu değer genellikle kaliteli akülerde 1200 ila 5000 çevrim arasında olan bir değerdir.

 1. Akü, Sızdırmaz AGM

Bu aküler, elektrolit tutmak için düz plakalar arasında sıkıca tutturulmuş cam mat ayırıcı kullanır. Absorbed Glass Mat (AGM) hücreleri, tabakalaşmayı ve hücrelerin erken kurumalarını en aza indirgemek için her zaman düz olarak dik monte edilmelidir. AGM aküler, düşük hava sıcaklıklarında daha az kapasite kaybettikleri için soğuk hava koşullarında GEL akülerden daha iyi performans gösterir. AGM aküleri yüksek akım, yüksek güç, bekleme ve sığ çevrim uygulamalarında mükemmeldir.

 1. Akü,  Sızdırmaz Jel

Açık hücrelerde tipik olarak kullanılan sıvı elektrolit yerine, bir jel üretmek için elektrolit silika ile karıştırılır. Sızdırmaz Jel aküler, bakım gerektirmeyen, dökülmeyen veya sızıntı yapabilen, üstün derin çevrim ömrü, minimum gazlama ve tabakalaşma özelliklerine sahiptir. JEL piller, DOD ve ortam sıcaklıklarına bağlı olarak AGM’ye kıyasla 2-3 kat daha fazla döngü sağlar. Jelleşmiş elektrolitin fiziksel özellikleri nedeniyle, sıcaklık 0ºC’nin altına düştüğünde, bir JEL aküsünün kapasitesi AGM’den daha hızlı düşer.

 1. Amper-Saat (Ah)

Amper-Saat (Hour-Ah), bir akünün belirli bir süre boyunca aynı akımı iletme kapasitesidir. Örneğin, bir batarya 10 saatlik bir deşarj periyodu boyunca sabit 112 Ah kapasiteye sahip olacaktır. Ancak 8 saatte boşalırsa kapasitesi 88 Ah’e düşecektir.

 1. Anma Gücü Toleransı (%) (Rated Power Tolerance)

Bir PV panel standart test koşullarındaki (STC) anma gücünü aşacak veya daha düşük olabilecek aralık değeridir. Güç toleransı%+10 ile %-10 arasında değişebilir.  ±% 10 yazılı güç toleransına sahip 200 watt PV panel 180-220 watt arasında güç üretebilir. Beklenen güç çıkışını sağlamak için, küçük negatif (veya sadece pozitif) güç toleransına sahip PV paneli seçilmelidir.

 1. BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic)

Tipik yapı malzemelerinin yerini alan bina zarfı içine entegre edilen fotovoltaik (PV) teknolojisine sahip malzemelerdir. Yapı ile bütünleşme dikey cephelerde olabileceği gibi, camların yerine veya dış cephe üzerine; yarı saydam çatı penceresi sistemlerine,  çatı kaplama sistemlerine geleneksel çatı malzemelerinin yerine kullanılarak aynı anda enerji üretimi de sağlanabilmektedir.

 1. CO2

Karbon dioksit için kimyasal sembol, bir karbon ve oksijen birleşimidir. Karbondioksit, birçok üretim işleminde yanma meydana geldiğinde üretilir, böylece bir ürünün ekolojik ayak izini belirlerken, CO2 yayılımlarını da belirtmek gerekir. Çok fazla CO2, Dünya üzerindeki sera etkisini arttırır. CO2 güneş ışınlarının bir kısmını emer (kızılötesi radyasyon), daha kısa dalga radyasyonu, yani güneş ışığının daha büyük bir kısmı içinden geçebilir. Bu özellik, karbondioksiti “sera gazı” olarak adlandırılan duruma getirir. Güneş enerjisi sistemi ile sadece birkaç yıl içinde, PV panellerinin üretimi sırasında doğaya salınan CO2’ten daha fazla CO2 tasarrufu sağlanır.

 1. Darbe Genişliği Modülasyonu-PWM (Pulse Width Modulation)

PWM kontrol cihazları, sabit bir akü voltajını korumak için şarj akımını açıp kapatmak için çok yüksek frekanslarda güç transistörlerini kullanır. Bu kontrol cihazları, 40A’ya kadar olan pv sistemleri için mükemmel şarj özellikleri sunar, ancak yüksek anahtarlama frekansları bazı telekomünikasyon ekipmanlarında gürültüye neden olabilir.

Bu kontrolörlerde kullanılan röleler, performansı ve ömür açısından bazı sınırlamalar sunmaktadır. Rölelerin ömürlerini uzatmak için, rölenin açma / kapama  geçiş sürelerini uzatılır, bu da döngü sayısını azaltacağından, akülerin şarjı verimli olamayacaktır. Akımların yüksek olduğu yerlerde, bu röleler, döngü esnasında akımın geçici olarak işlenmesi için bir bypass devresine sahip olabilir. Katı hal anahtarlama cihazları hasar görmeden neredeyse sonsuz bir şekilde döngü sağlamalarına rağmen bunlardada ortaya çıkan voltaj düşüşü bazı ısı oluşumuna yol açmaktadır.

 

 1. Deşarj Derinliği –DoD(depth of discharge) – | Şarj Durumu-SoC(state of charge)

DoD, tam kapasitede dolu bir akü sisteminden çekilebilecek kapasitedir. Örneğin, 100Ah’lik kapasiteye sahip bir akü sisteminden 25Ah çekilebiliyorsa, bu sistemin deşarj derinliği (DoD) % 25’tir ve akü sisteminin sürekli olarak % 75’lik kısmının şarjlı kalması yani kullanılamaması demektir. Bu aküde kalan şarj kapasitesi ise şarj durumu (SoC) olarak tanımlanmaktadır.

 1. Doldurma Faktörü (%)

Gerçekten elde edilen (Isc x Voc) gücünün teorik güce ( Pm’nin) oranı olarak tanımlanır. PV güneş panellerinin performansını değerlendirirken önemli bir parametredir. Tipik ticari panellerin doluluk faktörü> 0.70 iken, B sınıfı güneş panelleri 0,4 ile 0,7 arasında bir doluluk faktörü içerir. Daha yüksek bir doldurma faktörü güneş paneli, hücrelerin içindeki seri ve paralel dirençlerden dolayı daha az kayba sahiptir.

 1. Eğim (PV jeneratörü)

Güneşin parlama açısı gün boyu ve mevsimsel olarak farklı açılarda gerçekleşirken, sabit bir düzlemde (örneğin bir çatıda) monte edilen güneş panelleritüm yıl boyunca aynı yönelimi korur. Yıllık elektrik üretimini en üst düzeye çıkarmak için güneş ve panellerin birbirine yönelmiş olması gerekir. panellerin ideal eğim açısını hesaplamak mümkündür. İlke olarak, Avrupa’da 45 ° ve 15 ° arasında bir eğim açısına sahip olan çatılar, enerji üretimi veriminde neredeyse hiçbir fark olmaksızın uygun kabul edilir. 15 ° ‘den daha az eğim açısına sahip çatılar genellikle yağmurdan kolayca yıkanamayan kirden zarar görür. Ayrıca, kar da paneller üzerinde daha fazla baskıya yol açarak daha uzun süre kalır.

Eğimde yüksek eğime sahip çatılar kış mevsiminde daha iyi çıkarken, küçük eğimli çatılar yaz aylarında daha iyi performans gösterir. Ayrıca, yüksek bir eğim açısına sahip çatılar genellikle panellerin arka tarafında daha iyi hava sirkülasyonuna sahiptir ve bu da bir yıl boyunca hafif bir avantajla sonuçlanabilir.

Öte yandan, güneş parkları farklı bir yaklaşım kullanır: Güneşin yörüngesine uygun hareket eden yapılara paneller monte etmek mümkündür; Bu bazen “güneş izleme sistemi” olarak adlandırılır. Bu tür sistemlerin enerji verimi, sabit panellerden% 30 daha fazla olabilir. Bununla birlikte, bu tür sistemler genellikle çatı üstü montajı için uygun değildir.

 1. Elektriksel Parametreler (PV Module / Panel)
 2. Açık Devre Gerilimi (Voc)

Yüksüz olarak güneş ışığına maruz kalan bir PV panel tarafından üretilen maksimum voltaj değeridir. Tüm önemli PV sistem bileşenleri (paneller, kablolar, eviriciler, şarj kontrol cihazları, vb.), Maksimum gerilimi idare edecek şekilde derecelendirilmiştir. Tüm bileşenlerin mevcut olabilecek en yüksek gerilimi idare edecek şekilde tasarlandığından emin olmak için, tasarım sürecinde maksimum sistem voltajı hesaplanmalıdır. Bazı düşük ışık koşullarında (şafak / alacakaranlık), bir PV sisteminin açık devre voltajına yakın çalışması mümkündür. PV voltajı azalan hava sıcaklığı ile artacaktır, bu nedenle Voc, mutlak en yüksek maksimum sistem voltajını hesaplamak için tarihi düşük sıcaklık verileriyle birlikte kullanılır.

 1. Açık Devre Voltaj Sıcaklık Katsayısı β (% / ° C)

Sıcaklığın 25°C’den kayması miktarına bağlı olarak ° C başına panel açık devre gerilim değişimi olarak tanımlanır Sistem tasarımı ve etiketleme amaçları için kullanılan “maksimum sistem voltajını” hesaplamak için kullanılır. Örneğin,  en düşük sıcaklığın -10°C olduğu bir yerde seri bağlı on adet 43.6V (Voc) panel dizisi düşünün. -160mV /° C’lik bir Voc sıcaklık katsayısı verildiğinde, panel başına voltaj 5,600mV (= 160mV x 35 (25-(-10)) artacak, bu da toplam maksimum sistem voltajının 436 (10*43,6) yerine 492V (10 x ( 5.6V + 43.6V))  olmasına neden olacaktır.

 1. Kısa Devre Akımı (Isc)

Çıkış terminalleri kısa devre iken güneş ışığına maruz kalan bir PV panel tarafından üretilen maksimum akım değeridir. PV devresinin kablo boyutu ve aşırı akım koruması (sigortalar ve devre kesiciler) hesaplamaları panel kısa devre akımına dayanır. PV sistemi bağlantı kesme kısa devre akımını listelemelidir.

 1. Kısa Devre Akım Sıcaklık Katsayısı a (% / ° C)

Sıcaklığın 25°C’den kayması miktarına bağlı olarak ° C başına panel kısa devre akımı değişimi olarak tanımlanır. Sistem tasarımı ve etiketleme amaçlı maksimum sistem akımını hesaplanır. Örneğin,  en düşük sıcaklığın 15°C olduğu bir yerde paralel bağlı on adet 8A’lik (Isc) panel dizisi düşünün. Isc sıcaklık katsayısı % 0,04 / ° C verildiğinde, akımdaki azalma (8*10*0.04/100) 0.32A olacaktır, bu da toplam maksimum sistem akımının 7.68A olmasını sağlar.

 1. Maksimum Güç Akımı (Imp)

Bir panelin maksimum gücü verdiği maksimum akım değeridir. Bu değer dizinin kesme akımının belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca, maksimum güç akımı, batarya tabanlı PV sistemleri için dizi ve şarj kontrolörü boyutlandırma hesaplamalarında da kullanılır.

 1. Maksimum Güç Sıcaklık Katsayısı δ (% / ° C)

Sıcaklığın 25°C’den kayması miktarına bağlı olarak ° C başına panel çıkış gücü değişimi olarak tanımlanır. Sıcaklık değişikliklerinden dolayı ne kadar panel gücünün kaybedileceğini veya kazanılacağını hesaplamak için kullanılır. Sıcak iklimlerde, hücre sıcaklıkları 70 ° C’yi aşabilir. STC’de, -0,5% / ° C’lik bir sıcaklık katsayısına sahip, 200W’lık bir panel maksimum güç değerini dikkate alın. 70 ° C’de, bu panelin gerçek çıkışı yaklaşık 155W (200-45((200*0,5/100)*(70-25)) olacaktır. Daha düşük güç sıcaklık katsayılı paneller daha yüksek sıcaklık koşullarında daha iyi olacaktır. İnce film paneller, daha iyi yüksek sıcaklık performansını yansıtan nispeten düşük sıcaklık katsayılarına sahiptir.

 1. Maksimum Güç Voltajı (Vmp)

Bir panelin maksimum gücü verdiği voltaj değeridir. Şebekeye bağlı eviriciler ve MPPT şarj kontrolörleri, gün boyunca maksimum güç noktasını izlemek için üretilmiştir ve her bir panel dizisinin Vmp’si ve dizinin belirli bir evirici veya kontrolöre boyutlandırılması sırasında dizi çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Şebekeye bağlı eviriciler için seri bağlı bir dizinin boyutlandırma yazılımı programları, kurulum yerinizdeki yüksek ve düşük sıcaklıkları girmenize ve sistem performansını en üst düzeye çıkarmak için seri olarak doğru sayıda panelin hesaplanmasını sağlar.

 1. Evirici (Inverter)

Doğru akım elektriğini, bağımsız sistemler için veya bir elektrik şebekesine güç sağlamak için alternatif akıma dönüştüren bir cihazdır. Fotovoltaik paneller DC üretir. Bir evirici DC’yi AC’ye dönüştürür. Bu, güneş enerjisi ile üretilen elektrik enerjisinin son tüketiciler tarafından 230 voltluk alternatif voltajla kullanılmasını veya yerel şebekeye beslenmesini mümkün kılar. Merkezi eviriciler büyük fotovoltaik sistemlerde,  dizi eviriciler ise küçük fotovoltaik sistemlerde kullanılır.

 1. Flash Listesi (Rapor)

Çoğu üretici, her bir panelin flaş test verileri dahil olmak üzere, satılan güneş panellerinin flaş raporlarını sunmaktadır. Bir flaş testi sırasında, bir güneş paneli kısa (1 – 30 milisaniye), parlak (m2 başına 1 watt) flaş xenon ışık kaynağına maruz kalır. Flaş ışığının spektrumu STC’nin spektrumuna yakın olacak şekilde tasarlanmıştır. Çıkış, bir test bilgisayarı tarafından toplanır ve veriler, standart güneş ışınımına ayarlanmış güç çıkışına sahip önceden yapılandırılmış bir referans güneş paneli ile karşılaştırılır. Flaş testinin sonuçları, pv panel veri sayfasının özellikleriyle karşılaştırılır ve pv panelinde bir yere yazdırılır. Flaş test sistemi genellikle referans panel tarafından belirli aralıklarla (genellikle iki saat) yeniden düzeltilir. Flaş rapordaki veriler pv panel barkodunu, Pmax, Voc, Isc, Im ve Vm’yi içerir.

 1. Fotovoltaik (PV)

Foto (Yunan) = Photos: ışık; Volt = elektrik gerilim birimidir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi “fotovoltaik” olarak adlandırılır. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları güneş pilinde ısı ve ışık etkisi altında serbest bırakılır. Bu şekilde üretilen doğru akım motorları veya şarj akümülatörlerini (akümülatör) çalıştırabilir. Avrupa öncelikle alternatif akım kullandığından, doğru akım bir evirici vasıtasıyla alternatif akıma dönüştürülür.

 1. Güç için Garanti (Yıl) (Warranty for Power)

Belirli bir panelin en düşük güç çıkışınının belirli oranlar dahilinde belirli sürelerce karşılanması olarak tanımlanır. Üretici, panelin belirli bir süre boyunca belli bir seviyede güç sağlayacağını garanti eder (en az 20 yıl). Çoğu garanti, iki farklı zaman diliminde minimum pik güç çıkışının yüzdesi olarak yapılandırılır: (1) ilk 10 yılda% 90 ve sonraki 10 yıl için% 80 (% 80). Çoğu güç garantisinin sağladığı panel değiştirme değeri, panelin sahada ne kadar süredir olduğuna göre genellikle kanıtlanır.

 1. Güneş Saatleri (Sunshine hours)

Güneş saatleri, güneş ışığının Dünya yüzeyine düştüğü yıllık saat sayısını belirtir. Avrupa’da lokasyona bağlı olarak, ortalama yıllık güneş saatleri güneş saatleri olarak kabul edilebilir.  Bu kabullerde esas olan, aykırı durumlar olan PV sisteminin ağaçların, binaların veya diğer öğelerin gölgesinde kalma durumlarının olmamasıdır.

 1. Hücre Tipleri

Hücre üretim sürecine dayanan çok özel bir hücre içeren silikon yapısıdır. Tekkristal PV hücreleri, üretmi en pahalı fakat enerji yoğunluğu ve verimi en yüksek olan hücre tipidir. Çok kristalin ve şerit silikon hücreleri biraz daha az enerji yoğun ve üretilmesi daha ucuz olmasına rağmen, bu hücreler tekkristal hücrelerden biraz daha az verimlidir. Bununla birlikte, hem çoklu- hem de şerit silikon paneller panel yüzeyinde daha az boşluk bıraktığından (kare veya dikdörtgen hücre şekilleri nedeniyle), bu paneller genellikle tekkristal panelleriyle aynı güç yoğunluğunu sunarlar. Amorf silikon hücrelerinden yapılan ince film paneller, en az hammede kullanan ve en ucuz yapılar olup fakat verimi en düşük hücre tipleridir. İnce film yapılar; Tek, çoklu veya şerit silikon paneller ile aynı gücü üretmek için yaklaşık iki kat fazla alana ihtiyaç duyarlar. İnce film paneller daha iyi gölge toleransına ve yüksek sıcaklık performansına sahiptir, ancak daha düşük güç yoğunluğu nedeniyle kurulum yapmak genellikle daha pahalıdır.

En popüler paneller, bir monokristal hücre ve ince bir amorf silikon malzeme tabakasından oluşur. Panel yüzündeki güneşin doğrudan ışınlarından güç üretmenin yanı sıra, bu hibrit panel, alt tarafında yansıyan ışıktan güç üreterek genel panel verimliliğini artırabilir.

 1. Konnektör Tipleri

PV paneli terminali veya kablo konektörü, hava koşullarına dayanıklı olan ve panele takılı şekilde hazır gelir.  Esas olarak kullanılan konektörler standardı, Çoklu İletişim’den gelen MC4’dür. Diğer popüler konnektör tipleri Phoenix Contact’ın MC3 (daha eski) ve Sunclix’dir.

 1. kWh

Kilowatt saatinin kısaltılması. Bir kWh, saatte 1.000 Watt’a eşdeğerdir.

 1. kWp

kW = kiloWatt, p = tepe, yani standart test koşullarında (STC) bir PV güneş sisteminin olası maksimum çıkışıdır. Kilowatt cinsinden ölçülür ve kWp (KiloWatt-Peak) olarak belirtilir.

 1. Maliyet Etkinliği (performans oranı)

PV sistemleri, örneğin finansal ürünlerle karşılaştırıldıklarında, iyi geri dönüşleri ile bilinmektedir.  Güneş enerjisi sistemi maliyetinin,  sistem tarafından belirli bir sürede üretilecek enerji maliyetlerine göre kıyaslandırılarak maliyet etkinliği hesaplanmaktadır. Bir sistemden beklenti, samana bağlı olarak belirli bir üretim performansının garanti edilmesidir. Genellikle 25 yıllık bir kullanım ömrüne sahip bir PV sistemi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek riskler göz ardı edilebilmektedir.  Bu riskler havaya bağlı dalgalanmaları ve PV panellerinin performansını içerir. Yüksek performanslı PV panelleri, yüksek verimlilik dereceleri ve yüksek güvenilirlikleri ile bilinir ve bu da riskleri en aza indirmeye ve daha yüksek geri dönüşleri garanti etmeye katkıda bulunur.

 1. Malzemeler için Garanti (Yıl)( Warranty for Materials)

Sistem malzemeleri ve kalites; normal uygulama, kurulum, kullanım ve servis koşulları altında sınırlı garanti süresine sahiptirler. Malzeme garantileri genelde 1 ila 20 yıl arasında değişmektedir.

 1. MPPT şarj kontrolörü

MPPT’ler, PV güneş jeneratörü ve akü sistemi arasındaki eşleşmeyi optimize eden DC dönüştürücülerdir.  Bir adet 75W’lık PV paneli, 4.4A ve 17V, yani 4.4 *17 = 74.8 watt olarak derecelendirilmiş olsun. Bu 75 watt’lık şarj kapasitesi, depolanırken tam kullanılamıyor çünkü akü çalışma gerilimi panel geriliminden farklı olabilir, 2V’luk akü 13.5 V’a yakın şarj oluyor.

Bir solar panelinin çıkışı, akımın gerilim eğrisine göre, IV eğrisi olarak biliniyor. Kristal paneller için akım, şarj ettiği akü voltajına göre voltaj değiştikçe sabit kalır. 13 V’ta şarj eden bir pil, sadece% 24’lük bir kayıp olan 75 watt değerindeki değil, sadece 57.2 watt güç kullanıyor olacaktır. Aşırı bir durumda, akü gerilim dahada düşük değerlerde örneğin  10,5 voltta tamamen boşalmış bir akü gibi, MPPT’den bataryaya 10,5 voltta olabilir. Bir MPPT şarj kontrollörü 10,5V için yaklaşık 7 amper üreterek, giriğ gücünün maksimununu çıkışa sürmeye çalışır.  Bulutlu veya bulanık günler ekstra güce en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Havanın soğuk olduğu kış aylarında, güneş paneli çıkışı daha yüksek, güneş alma saatlerinin düşük olduğu zamanlardır. Bu zamanlar için en uygun şarjör tipi MPPT’dir. Bir MPPT şarj kontrolörü,  150Wp ve daha yüksek güçlü, ve daha yüksek voltajlı sistemler için, PWM şarj kontrolörünü, daha düşük güç değerleri ise PWM şarj kontrolörünü kullanmak daha uygun maliyetli olabilir.

 1. MW

Megawatt için kullanılan kısaltmadır. Büyük boyutlu güneş enerjisi sistemlerinin çıkışı Megawatt (MW) 1MW = 1.000.000 Watt olarak ölçülmektedir..

 1. Nominal Çıkış (Nominal Output)

Nominal çıkış, güneş hücresi veya güneş panelinin mümkün olan en yüksek çıkışıdır. Bu değer Standart Test Koşulları altında ölçülür (ayrıca bakınız: STC). Nominal çıktı Watt Peak için Wp kısaltmasında belirtilmiştir.

 1. Paneller (PV güneş panelleri)

Fotovoltaik panel PV güneş enerjisi sisteminin temel bileşenidir. Bir güneş paneli seri bağlı birkaç güneş hücresinden oluşur (hücre dizisi). Genel olarak, bu hücreler, elemanlara karşı korumak için hava geçirmeyen ve hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza içine alınır. Güneş hücreleri temelde bir katın negatif yüklü olduğu ve diğerinin pozitif yüklü olduğu iki katmandan oluşur. Güneş ışığı bu katmanlara çarptığında, aralarında bir voltaj oluşur. Hücre içindeki bu voltajdan doğru akım üretir. Bu akımı kullanmak için, eviriciler kullanılır. Evirici, üretilen doğru akımı alternatif akım haline dönüştürür, böylece evde kullanılabilir veya halka açık şebekeye beslenebilir.

Günümüzde birçok farklı boyut ve güneş enerjisi panelleri bulunmaktadır. Mevcut mimarilere daha etkin bir şekilde entegre edilebilmeleri için, özel paneller ve farklı renklerde güneş panelleri sunulmaktadır.

 1. Performans Oranı (Performance Ratio)

Sistem performans oranı (PR), üretilen enerjinin, referans üretim değerine oranıdır. PR, ondalık kesir olarak veya yüzde olarak ifade edilebilir. Referans verim, konum ışımasına dayanır ve kurulu kWp başına yıllık teorik olarak mevcut enerjiyi temsil eder. Tipik PR değerleri% 60-80’dir, ancak daha yüksek değerler de mümkündür.

 

 1. Şarj Kontrol Cihazı

Aşırı şarj ve derin deşarjdan korumak için aküye aktarılan ve aküden alınan gücü (gerilim ve akım) kontrol eden sistem bileşenidir. Şarj kontrolörü ayrıca sistem işletim durumunu da gösterebilir. İki tip çalışma mimarisine sahip olup bunlar PWM ve MPPT (ayrıntılar için bakınız; PWM ve MPPT).

 1. Şebekeye Bağlı Sistem (PV On-Grid)

Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler, kamuya ait elektrik şebekesine üretilen elektriği beslemek için bir şebeke aracılığıyla şebeke elektrik hattına bağlanır. Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler isteğe bağlı olarak enerji depolama cihazları gerektirmez.

 1. Silikon (Si)

Fotovoltaik cihazlar için mükemmel bir yarı iletken malzeme oluşturan yarı metalik kimyasal elementtir. Malzeme küp yapısındaki bir kafes gibi bir elmas kristalli oluşturur. Genellikle kum ve kuvarsda bulunur (oksit olarak).  Silikon yarı iletken endüstrisi ve şu ana kadar fotovoltaikler için en önemli olan yarı iletkendir. Hammadde olarak silikon oksit (kum), tekkristal, çok kristal veya amorf silikon olarak işlenebilir.

 1. STC – Standart Test Koşulları

Standart Test Koşulları, bir güneş panelinin maksimum nominal çıkışının ölçülmesi için standartlar tarafından belirlenen şartlardır. Radyasyon veya güneş ışığı spektrumu AM (Hava Kütlesi) 1.5,  hücre sıcaklığının 25 ° C ve dikey ışımanın olduğu ortamda; ışınım gücü dikey ışık insidansı ile 1.000 W / m2’dir.

 1. Teşvik-Tarifesi

Teşvik tarifeli tarife sistemi, halihazırda çoğu AB üyesi ülkede uygulamaya konmuştur ve rüzgar enerjisi ve güneş fotovoltaikleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için temel finansal teşvik olarak bilinir. Bir tarife kapsamında, ev sahipleri, işletme sahipleri, çiftçiler ve özel yatırımcıları kapsayabilecek uygun yenilenebilir elektrik üreticilerine, ürettikleri kWh yenilenebilir elektrik için maliyete dayalı bir ücret ödenmektedir. Bu, çeşitli teknolojilere olanak tanıyarak yatırımcılara yatırımlarına makul bir getiri sağlar.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin şebekeden temin edilen elektrikle rekabet edebilir hale gelme hızını hızlandırmak için teşvik tarifeleri kullanılabilir. Almanya, Danimarka ve İspanya gibi ülkelerde görülen yenilenebilir enerjinin hızla yenilenmesi, teknoloji maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulundu. Örneğin, PV güneş teknolojisi maliyetleri 1970’lerden bu yana dramatik bir şekilde azaldı, çünkü teknolojiler daha yaygın hale geldi, üretim süreçleri gelişti, yenilikler eklendi ve ölçekler ekonomilerden alındı.

 1. Uyumsuzluk (Mismatching)

Uyumsuzluk temel olarak seri bağlı PV panellerinde güç kaybını tanımlar. Aynı modellerde bireysel panellerin farklı performansları olabilir. Seri halinde birkaç panel bağlayarak, tüm paneller boyunca aynı akım akmalıdır. Ancak serideki en kötü performansa sahip panel diğer tüm bağlı PV panellerinin gücünü bozar. Seri dizideki paneller arasında farklılıklar varsa, güçlü paneller üstünlüğünü yerine getiremez. Bu nedenle, düşük güç dağıtımına sahip panelleri ayrı bir şekilde bağlamak önemlidir. Kalite üreticisi, uyumsuz performansa sahip panelleri ayırır.  Panellerin flaş listelerindeki verilere göre sınıflandırması yapılabilir. Diğer uyumsuzluk kayıpları, farklı panellerin eğimi, yönlendirmesi gibi farklı çalışma koşullarından kaynaklanabilir.

 1. Verimlilik (PV teknolojisi, hücre, panel, evirici)

Bir güneş pili veya bir panelün verimi η (eta ‘olarak telaffuz edilir), güç çıkışı ile güç girişi (emilen ışık) arasındaki oran olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, hücre ve panelinin ışığı elektriğe nasıl dönüştürdüğünü gösterir. Verimlilik değeri ne kadar yüksek olursa, belirli bir alanda daha fazla elektrik oluşur. Hücre verimliliği, panel verimliliğine eşit değildir. Panel, hücrelerden ve çeşitli montaj elemanlarından oluştuğundan verimi genelde hücre veriminden düşük olur. Panel verimliliği, cam yansıması, çerçeve gölgelemesi, yüksek sıcaklıklar vb. nedenlerle hücre verimliliğinden genellikle %1 ila %3 daha düşüktür.

Ticari olarak temin edilebilen fotovoltaik panellerin verimliliği, ince film paneller için % 6 ila %9 arasında, çok kristal paneller için yaklaşık %14 ve tek kristal paneller için % 20 kadardır. Şebekeye bağlı evirici verimi% 98’e kadardır.

 1. Wp (Pm)

Watt-Peak kısaltması: Wp, güneş enerji hücreleri veya panellerinin çıkış kapasitesini yani üretilen maksimum elektrik çıkışını gösterir.  Gerçek güç çıkışı tarafından tahmin edilebilir

 1. Yönlendirilebilir Güneş Sistemi (Tracked solar system)

Güneşi izleyen bir güneş enerji sistemi, güneş panellerinin her zaman güneşin mevcut konumuna doğru mekanik olarak yönlendirilmesini sağlayan özel bir sabitleme ve montaj sistemine (“izleyici” olarak da anılır) dayanır. Bu, verimde belirgin bir artış sağlar. Tek eksenli sistemler doğudan batıya doğru dönerken, çift eksenli izleme sistemleri de güneşin yükselme açısını hesaba katar. Bu tür sistemlerin enerji verimi, sabit PV sistemlerinden% 30 daha fazla olabilir.