Panel elektriksel parametreleri

Ortak elektriksel özellikler şunlardır:

  • Açık devre gerilimi (Voc)
  • Tepe gücü (Wp veya kwp)
  • Panel verimliliği (%)
  • Nominal güç (W cinsinden ölçülen Pmax)
  • Kısa devre akımı (Amper cinsinden ölçülen Isc)
  • Maksimum güç gerilimi (Vmpp)
  • Maksimum güç akımı (Impp)
  • Sıcaklık katsayısı

Açık Devre Gerilimi

Şebeke bağlantısız sistemlerinde panel gerilimi, Voc (açık devre gerilimi) anlamına gelir ve özellikle şarj kontrol cihazlarında en uygun veya maksimum gerilim, PV panelinin Voc ile ilgilidir. Panelin gerçek voltaj çıkışı aydınlatma, sıcaklık ve yük koşulları değiştikçe değişir, bu nedenle panelin çalıştığı belirli bir gerilim asla olmaz. Nominal gerilim, kullanıcıların bir bakışta, panelin belirli bir sistemle uyumlu olduğundan emin olmalarını sağlar.

Açık devre gerilimi veya Voc, bir elektrik devresine veya sisteme bağlanmadığında panelin üretebileceği maksimum gerilimdir.  Voc parametresi, evirici veya şarj kontrol cihazında izin verilen giriş değerini aşmamaşlıdır.

Tepe Gücü

Maksimum güç derecesi (kWp), standart test koşullarına göre maksimum çıkıştır Güneş panelleri uzun yıllar boyunca sıcağa, soğuğa, yağmura ve doluya dayanmalıdır. Birçok kristal silikon panel üreticisi, 10 yıllık elektrik üretimini, nominal güç çıkışının% 90’ında ve% 80’de 25 yıl garantileyen bir garanti sunar.

Modul Verimi

PV hücrelerinin ve panellerinin verimliliği, PV teknolojisinden kaynaklanır ve gelen güneş enerjisi miktarı ile üretilen elektrik arasındaki oran ile tanımlanır. PV sistemi doğrudan güneş enerjisini elektriğe dönüştürür ve verimlilik elektrik miktarını gösterir. Uygulamada% 14 verime sahip bir güneş paneli 1m2’de 140W elektrik üretir. (veya 1m2’de saatte 140Wh).

Bunun anlamı şudur: verimlilik üretim teknolojisi tarafından belirlenir, PV teknolojisi gerekli PV yüzeyini (montaj alanı) etkiler. Daha verimli teknoloji daha az PV yüzeyine, daha az verimli teknoloji ile daha geniş PV yüzeyine ihtiyaç duyar.  % 8 verimlilikteki 100Wp amorf PV panelinin boyutu % 16 verimliliğe sahip 100Wp kristal panelinin boyutunun iki katı kadardır.

Hücre ve panel verimliliği arasında farklılıklar vardır. Hücre verimliliği yaklaşık% 15 civarında olan bir panelin panel verimliliği yaklaşık% 14 civarındadır. T

Verimlilik, tüm güneş enerjisi endüstrisindeki en önemli rakamlardan biridir, ancak en önemlisi değildir. Uzun vadeli istikrarlı ve kanıtlanmış teknoloji ile tanımlanan sistemin kalitesi en önemlisidir. Bir araba satın almak gibi, maksimum araç hızı özellikle uzun süreli kullanımın yanında ikincil önemde yer alır.

228Wp güneş paneli 190Wp güneş panelinden daha verimli mi?

İki panelde aynı teknoloji ile üretilmişse cevap hayırdır. Bu durumdaki wattaj farkı güneş panellerinin yüzeyinin farklı boyutlarda olmasından geliyordur. Kristalli bir 190Wp güneş paneli 50 hücreden ve 228Wp güneş paneli 60 hücreden üretilmektedir.

Farklı anma gücüne sahip PV panellerin aynı yüzey alanına (boyut) sahip olması da normaldir. Bu,  farklı teknolojideki hücrelerin kullanılmasından ve bunların, elektriksel parametrelerdeki küçük farklılıklarından kaynaklanır. Aynı boyut ta 240Wp’lik bir güneş paneli ve 220Wp güneş paneli arasındaki temel fark yüksek waatajlı panelde daha verimli hücrelerin kullanılmış olmasıdır. Şekilde 3 farklı teknoloji ile üretilmiş aynı güç üretim değerine sahip panellerin boyut karşılaştırılması verilmektedir.

PV güneş endüstrisinde, tüm yazılı performans bilgileri uluslararası Standart Test Koşullarına (STC) dayanmaktadır. Tanım olarak: 1000 W / m² güneş ışınımı, AM 1.5 güneş spektrumu ve 25 ° C sıcaklıkta panel / hücre sıcaklığı içindir. Bu koşullar, bir yaz gününde, orta avrupa koşulları altında, bulutsuz bir öğleye karşılık gelir. Uygulamada, 3,42kWp yazılı güç kaynağına sahip bir PV Kiti; STC 3.420W olarak belirtilir. Benzer şekilde STC’de 230Wp PV paneli gerçek zamanlı olarak 230W veya bir saatte 230Wh üretir. Güneş ışığı azaldıkça panel’in üreteceği elektrikte eşzamanlı olarak azalacaktır.

Sıcaklık katsayısı

Son derece sıcak bir yaz gününde, Orta Avrupa’daki güneş radyasyonu 1.400W / m2 iken bu değer güney Avrupa’da 2000W / m2’ye kadar çıkabilir. Daha sıcak bölgede güneş radyasyonu artığından panel hücre sıcaklığıda artacağından radyasyonun artması; bir yönden çıkış gücünü artırırken hücreler ısınacağındand da çıkış gücünde düşüme sebep olacaktır.

Panel / hücre sıcaklığı ne kadar yüksek olursa verim kaybı o kadar büyük olur ve 25 ° C’nin üzerinde her 1 ° C’lik sıcaklık artışına karşılık yaklaşık% 0,4’lük bir düşüme sebep olmaktadır.   Pratikte, 100 Wp kapasitesindeki bir panelin hücre sıcaklığı sıcak bir günde 50° C’ye çıkmış ise yaklaşık 90Wp güç üretmesi anlamına gelir.  Kayıplar % 0,4 x 25 ° C (50 ° C-25 ° C) = 10W yazılı güç kaybıdır.

Evirici ve şarjörler için kritik olan sistem çalışma gerilimi belirlenirken en düşük sıcaklık ve en yüksek radyasyonun olduğu şartlar için hesaplama yapılmalıdır. Kış sıcaklığı, güçlü bir güneş ışığı altında, hücre en yüksek geilimi üretecektir.