Güneş Işıma ve Güç Üretim Değerleri

Güneş panelleri güneş ışığını aldığı aralıklarda elektrik enerjisi üretmektedir. Bir panelin çıkışı; güç değeri, panel sıcaklığı, hava şartları ve gün içindeki zaman dilimine bağlı olarak değişmektedir.

Güneş panellerinden en yüksek verimi elde etmek için kurulu bulundukları bölgedeki konumuna bağlı olarak dikey ve yatay pozisyonlarının ayarlanması gerekmektedir. Mevsimsel farklılıklardan dolayı güneşin belli bir noktaya gelme açısı dünya şekli ve hareketinden dolayı değişmektedir.  Bu nedenle mevsimsel olarak sistemden enerji üretimi değişiklik göstermektedir. Kuzey yarım küredeki bir bölgede bulunan bir yere yazın güneş daha dik gelirken, kışın daha eğimli gelecektir. Eğimli gelen güneş ışınımı daha fazla yol katedeceği ve atmosferdeki gazlardan dolayı, yansıma, kırılma ve sönümlemesi daha fazla olacaktır.

Avrupa güneş ışınım haritası bilgi\European-Solar-Irradiation-kWh-m2.pdf dökümanında, Türkiye için ışınım haritası yatay yerleştirilmiş paneller için  bilgi\G_hor_TR.pdf,  en uygun açılarda güney yönlü olarak güneşe yönlendirilmiş panel sistemleri için ışınım değerleri  bilgi\G_opt_TR.pdf dosyasında verilmiştir.

Haritalardan da görüleceği gibi Türkiye’de ortalama yıllık ışınım değerleri;  1300-2000 kWh/m2 arasında değişmektedir. Joint Research Centre (jrc-ec) tarafından hazırlanan ve güney yönlü en uygun dikey açıda yerleştirilmiş paneller için 30 Avrupa ülkesindeki yıllık ortalama (kırmızı çizgi), en yüksek ve endüşük (kesikli çizgi) ile  ℅ 90’lık bölgede kalan alanlardaki(dikdörtgen alan) ışınım değerleri şekilde verilmiştir.

Türkiyede yıllık ortalama 1500kWh/m2, ℅ 90’lık bölgede kalan alanlarda 1500-1800 kWh m2, tüm alanlarda ise 1300-2000 kWh m2 enerji üretimi sağlanabilmektedir.