Merkezi Evirici Sistemlerin Dizi Güç Optimizatörleri ile Kullanımı

Dizi güç optimizatörleri, merkezi eviricileden en yüksek enerji elde etme performansının sağlanması amacıyla geliştirilmişlerdir.

Böylece dizi seviyesi en yüksek güç noktası izleme (MPPT) yöntemi ile gölgelenme, kirlenme ve yaşlanma gibi negatif etkiler dizin seviyesine düşürülmektedir.

Optimizatör çıkışı daha yüksek ve dengeli sabit bir değere çekilerek; uzak mesafede olan eviriciye kadar olan hatların hat düşümü azaltılması ve ayrıcı daha küçük boyutta bir merkezi evirici ile daha yüksek verim elde edilmesi sağlanmaktadır. Kablo çapları ve evirici boyutu düşürülerek maliyetler düşürülmektedir.