Dizi Eviriciler

Ev ve ticari güneş enerjisi sistemlerinde en yaygın kullanılan evirici tipidir. Genellikle güneş dizisinden uzak bir mesafede kapalı alanın elektrik dağıtım panosu veya sayacına yakın yerde monte edilir.

Evler için genelikle 1 veya 2 adet dizi eviricisi yeterli gücü sağlayabilmektedir. Her evirici için yaklaşık 6-10 güneş paneli seri bağlanarak, eviricinin çalışması için gerekli geriliminin oluşması sağlanır. Seri bağlanarak oluşturulan yapıya dizi denilmektedir. 6 adet 40 V panelin seri bağlanması ile 240 V’luk bir dizi elde edilir. Her panel enyüksek 9 A sağlaması durumda, iki dizinin paralel eviriciye bağlanması durumunda eviricinin giriş değeri 240V 18A olacaktır. Watt olarak bunun karşılığı 4.32kW’tır. Eviricinin giriş gerilimi ve gücüne uygun olarak dizi eleman sayısı ve paralel dizi sayısı belirlenir.

Dizi evirici yapısında yer alan panellerin;

  • Karakteristiği (gerilim, akım, verim)
  • Panel sayısı
  • Panel açısı

aynı olmalıdır. Farklılıklar olması durumunda yapıdaki en kötü performansa sahip panel diğer panelleri baskılar ve sistem performansı en kötü panele göre şekillenir.

Dizi yapısındaki eviriciler dizi yapısında günün farklı zamanlarında gölgelemelerin olduğu ve panellerin farklı açılarda yerleştirildiği alanlarda kullanım için uygun değillerdir.   Bu tür alanlarda dizi evirici yapısı kullanılacaksa gölge alanlarına panel yerleştirilmemesi ve her farklı açıda yerleştirilen panellerin kendi içlerinde gruplandırılarak farklı eviricilere bağlanması gerekir.