Dizi Evirici ve Güç Optimizatörlerinin Birlikte Kullanımı

Güç optimistörleri daha pahalı mikro eviriciler ve standart dizi eviriciler arasında bir ara çözüm olarak kabul edilir.

Mikro eviriciler gibi, güç optimistörleri de her bir güneş panelinde bulunurlar, fakat solar PV panelinde DC’den AC’ye elektriği dönüştürmek yerine, DC akımını bir dizi eviriciye göndermeden önce düzenlerler.

Güç optimistörleri, panel gölgelemesinin sistem performansı üzerindeki etkisini azaltır ve ayrıca panel performansı izlemeyi sunar.

Dizi eviricileri ile kullanılan güç optimizatörleri seri bağlanarak hat gerilimini eviricinin en verimli olduğu değere çeken veya sabit bir DC bara gerilimine sahip hatta tüm güç optimizatörleri ve evirici birlikte paralel bağlanacak şekilde iki kullanım şekli vardır. Paralel kullanım şekli sistemlerin mimari tasarımı ve değişikliklere açık olması nedeniyle çok daha iyi bir çözüm sunmaktadır.