Yenilenebilier Enerji + Depolama Sistemleri Konfugrasyonları

Enerji kaynağı sistemleri (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeneratör, şebeke) ve enerji depolama sistemleri için; fiziksel ve operasyonel bağlantı şekillerine göre bağımsız, ac-bağlı, dc-bağlı, dc-yakın-bağlı ve dizi güç optimizatörü bağlı olmak üzere 5 farklı konfugrasyonda çözümler sunuyoruz. Seçilen konfugrasyon mevcut enerji sistemi mimarisi için en uygun olabilecek çözümdür.

Bağlantı Şekli Ortak Alan Kullanım İhtiyacı Bağlantı Noktası Depolanan Enerjinin Kaynağı
Bağımsız   × × Şebeke veya Yenilenebilir Kaynak
AC-Bağlı   Şebeke İletim/Besleme Hattı Şebeke veya Yenilenebilir Kaynak
DC-Bağlı DC-Bağlı Evirici- DC Tarafı Şebeke veya Yenilenebilir Kaynak
Yakın DC-Bağlı Evirici- DC Tarafı Yenilenebilir Kaynak
DC-Optimizatör-Bağlı Dizi Optimizatör Çıkışı Yenilenebilir Kaynak