Yakın DC Bağlı Depolama Sistemi

Yakın DC bağlı enerji depolama mimarisinde sadece yenilenebilir enerji kaynağından depolama sisteminin şarj olması sağlanmaktadır.  Bu mimari özellikle şebeke erişiminin olmadığı veya şebeke kesintilerinin çok olabileceği alanlar için idealdir.  Depolama sistemlerinde, kaynak ve depolama sistemi arasındaki aktif eleman sayısı veya çevrim sayısı en az olan yapı olduğundan en yüksek verimin elde edildiği mimari yapıdır.