Evirici Çevirim Gerilim Aralığı Dışındaki Enerjinin Depolanması