Depolama Sistemleri için Farklı Akü Mimarilerinin Kıyaslanması

Kurşun asit ve lityum iyon akülerin çok fazla parametrelerinin olmasına rağmen kıyaslama yapabilmek için en temel bazı parametreleri göz önüne alarak aşağıdaki şekilde  bir kıyaslama verilmiştir.

Özellik Kurşun-Asit (Sulu)  Kurşun-Asit (AGM) Lithyum-Iyon (NCM)
Enerji Yoğunluğu(Wh/L) 80 100 250
Enerji Ağırlık Oranı(Wh/kg) 30 40 150
Bakım Gerekliliği Evet Hayır Hayır
Ortalama İlk Maliyet ($/kWh) 65 120 600
Ömür Döngü Sayısı(Cycle-Life) <1200@50% <1000@50% >1900@80%
Deşarj Derinliği (DoD) 50-60% 50-60% 80%
Sıcaklık Hasasiyeti 25°C üzerinde performansı düşüyor 25°C üzerinde performansı düşüyor 45°C üzerinde performansı düşüyor
Güç Yoğunluğu (Sarj-Deşarj Performansı) 80%@4-saat
60%@1-saat
80%@4-saat
60%@1-saat
99%@4-saat
92%@1-saat
Soğuk Hava (-20°C) Deşarj Verimi   58%@10-saat
30%@2-saat
85%@2-saat

 

Lityum iyon aküler yüksek deşarj derinliklerinde kurşun asit akülere göre çok yüksek ömür döngü sayısı performans sergilemektedir. Bu fark, hem çok düşük hem de çok yüksek çalışma sıcaklıklarında daha da artmaktadır.  Ömür döngü sayısı çalışma sıcaklığı, deşarj derinliği,  deşarj güç yoğunluğu artışları ile özellikle kurşun asit akülerde yüksek oranda düşmektedir.