Bağımsız Depolama Sistemi

Bağımsız bağlantı yapılı enerji ve enerji depolama sisteminde, güneş enerji panelleri ile depolama sistemi arasında fiziksel veya operasyonel bir bağlantı bulunmadığı gibi aynı alan içerisinde de bulunma gereksiniminin olmadığı, enerji depolama sisteminin çift yönlü eviricilerle şebekeye bağlandığı konfugrasyondur.

Bağımsız yapıda olan enerji depolama sistemi;

  • Tüm şebeke durumlarına cevap verme,
  • En yüksek kapasiteyi sağlamaya çalışma,
  • Enerji üretiminin en yüksek olduğu ve tarifenin en ucuz olduğu zaman aralıklarında enerjiyi depolama,
  • Enerji tüketiminin yüksek, enerji üretimin düşük ve tarifenin yüksek olduğu zamanlarda enerjinin geri satılmasını gerçekleştirir.