Sabit konumlandırılmış enerji depolama sistemi için; kapasitör, basınçlı hava, pompalı hidroelektrik ve şarjedilebilir aküler gibi farklı seçenekler günümüzde önemli rol almaktadırlar. Her teknolojinin değerli olduğu uygulama farklılıkları vardır. Fakat daha çok enerji depolamada önemli yer alan kurşun asit ve lityum ion bataryalar ile yeni nesil akış bataryalarının uygulamaları üzerinde durulmaktadır.

Yenilenebilir enerji alanında uygulanan pil teknolojisinin sürekli gelişimi ve olgunlaşması, inovasyona yeni yollar sunmaya devam ediyor. Hücre güvenliğindeki son gelişmeler, enerji yoğunluğundaki iyileştirmeler ve akıllı dâhili akü yönetim sistemindeki gelişmeler, yeni teknolojilere olan ilginin artmasına neden oluyor. Tüm güç sistemleri dört ana alanda benzer zorluklarla karşılaşır: güç üretimi, güç yönetimi, güç depolama ve sisteme yüklenen yükler. Herhangi bir senaryoda, bu değişkenler dikkate alınmalı ve en uygun teknolojiler kullanılmalıdır. Güç üretiminde seçim yapmak için giderek artan bir donanım seçimi söz konusu olsa da, bu enerjinin hafif bir pakette verimli yönetimi, depolanması ve dağıtımı zaruri ve zorlu bir gereksinim olarak kalmaya devam etmektedir. Enerji depolama sistemlerinde değerlendirme yaparken;

 • Güvenlik (Safety)
 • Güvenilirlik (Relabilty)
 • Döngü Ömrü (Cycle life)
 • Çalışma Ömrü  (Operational Life)
 • Depolama Ömrü (Shelf Life)
 • Çalışma Sıcaklık Aralığı (Temperature Range)
 • Doğaya Etkileri (Environmental Impact)
 • Maliyet ( Cost-nakliye, geridönüşüm, kurulum, bakım, tasarım)
 • Güç Yoğunluğu (Power Density)
 • Enerji Yoğunluğu (Energy Density)
 • Deşarj Derinliği (DoD)
 • DC-DC Dönüşüm Verimliliği (dc-dc roundtrip)

gibi teknik değerlerin yanında maliyet ve lojistik ağırlıklı parametrelerde göz önüne alınmaktadır.

Kurşun asit aküler yaklaşık 100 yıldır kullanımda olup, düşük maliyet ve gelişmiş üretim altyapısı avantajını elinde tutmaktadır. Lityum İyon aküler taşınabilir cihazlarda geniş kullanım alanı bulup günümüzde daha büyük uygulamalar için her ne kadar ilk kurulum maliyetleri yüksek te olsa yaşam ömrü boyunca sağladığı avantajlarla bunu telafi etmektedirler. Lityum iyon aküler; kapasite, hacim, ağırlık, sıcaklık, çevre etkileri, düşük bakım ihtiyaçları gibi özelliklerinin sağladığı avantajlar nedeniyle ilgi odağı durumundadırlar. Bir diğer akü tipi olan Nikel Kadmiyum aküler fiyat ve zararlı çevre etkileri nedeniyle alan dışında kalmışlardır.