Akış Aküleri

Lityum iyon gibi katı hal piller, metal gibi katı elektrot malzemesinde enerji depolarken, akış pilleri elektrolit sıvılarda enerji depolar.

Çoğu geleneksel akış pili iki elektrolit sıvısı kullanır: biri negatif yüklü katotlu ve biri pozitif yüklü anotlu. Katot ve anot, bir membran ile iki tanka ayrılırlar, çünkü eğer birbirleriyle temas ederse, pil kısa sürer ve değiştirilmesi gerekir. Bu genellikle lityum iyon pillerle olur; zar zamanla bozulur. Ancak, akülerdeki negatif ve pozitif yüklü akışkanların değişimi, bozulma olmaksızın elektrik akımı üretir ve daha uzun bir çevrim ömrü ve hızlı tepki süreleri sağlar.

Akış aküleri uzun süre güç depolayabilir ve değiştirilmeden önce onlarca yıl dayanabilirler. Bu da onları, büyük ölçekli uygulamalarda, askeri üslerde, veri merkezlerinde, mikroşebekelerde ve yer kısıtlaması ile şebekenin olmadığı uygulamalarda avantajlı kılar.

Akış pil üreticileri vanadyum, demir krom, çinko brom, çinko demir ve daha farklı çeşitli kimyasalları sunmaktadır. Akış pilleri ayrıca redoks, hibrit ve membransız da olabilir.

Redoks akış pilleri, elektronlar elektrolit içinde transfer edildiğinde indirgeme (elektron kazanımı) ve oksidasyon (elektron kaybı) yöntemini kullanır.

Gerçek redoks akışlı akülerde, enerji her zaman sıvıda saklanır. Bununla birlikte, hibrid redoks akış pilleri, şarj sırasında en azından bir miktar katı metalde de enerji depolar.

Membransız bir aküde, sıvılar bir tankta kendi kendine ayrılır.

Kimyaya bağlı olmasına rağmen, aküler hiçbir yangın riski olmaksızın daha az reaktif ve atılması kolay olma eğilimindedir. Ayrıca sıklıkla geri dönüştürülebilir.