AC ve DC Bağlantılı Enerji Depolama Sistemlerinde Verim

DC bağlı enerji depolama sistemlerinde DC-DC-AC şeklinde önce DC’den DC’ye ve daha sonra tekrar DC’den AC’ye olmak üzere iki dönüşüm yapıldığından toplam sistem verimi iki dönüşüm veriminin çarpımına eşit olacaktır. Örneğin her dönüşümün veriminin 0,9 olduğu bir durumda DC Bağlı enerji depolama sistemi verimi %81 (09*0,9) olacaktır.

AC bağlı enerji depolama sistemlerinde DC-AC-DC-AC şeklinde önce DC’den AC’ye ve daha sonra AC’den DC’ye ve en son olarak DC den tekrar AC olmak üzere üç dönüşüm yapıldığından toplam sistem verimi üç dönüşüm veriminin çarpımına eşit olacaktır. Örneğin her dönüşümün veriminin 0,9 olduğu bir durumda AC Bağlı enerji depolama sistemi verimi %73 (09*0,9*0,9) olacaktır.

DC Bağlı depolama sistemleri güneş enerjisinden gündüz depolama yapıp özellikle tüketimin daha fazla olduğu akşam saatlerinde enerjinin kullanılmasına olanak vermesi ile avantaj sağlamaktadır. AC bağlı depolama sistemleri ise daha çok şebekeden enerji alarak çalışan kesintisiz güç kaynakları mimarisi için avantajlıdırlar. Ayrıca mevcut AC bağlı depolama sistemleri kapasitesi, DC bağlı depolama sistemlerine göre daha yüksektir.