Elektrikli Araç Şarj + Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri

Özellikle Seviye3 olan hızlı şarj istasyonları için tüm enerjinin çok kısıtlı bir sürede araca aktarılması gerektiğinden anlık olarak çok yüksek güç ihtiyacı gereksinimi duyulmaktadır. Yeni şarj standardı değerleri tabloda verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere şarj süresi kısaldıkça ihtiyaç düyulan güç artmaktadır. Birkaç dakikalık şarj durumu için 350kW ve üzere güce ihtiyaç duyulmaktadır.

~24kWh’lik Batarya Şarj Süresi
(100km Araç Mesafesi İçin)
Güç Kaynağı Güç Voltaj Maksimum Akım
6-8 saat tek faz 3.3kW 230V AC 16A
3-4 saat tek faz 7.4kW 230V AC 32A
2-3 saat üç faz 10kW 400V AC 16A
1-2 saat üç faz 22kW 400V AC 32A
20-30 dakika üç faz 43kW 400V AC 63A
20-30 dakika DC 50kW 400-500V DC 100-125A
10 dakika DC 120kW 300-500V DC 300-350A
3-5 dakika DC 240kW 300-500V DC 300-700A
1-2 dakika DC 480kW 300-600V DC 300-800A

İhtiyaç duyulan anlık yüksek gücün şebekeden sağlanması yerine güneş enerjisi tarafından depolanmış enerji depolama sisteminden çekilmesi durumunda hem kazanç sağlanması hemde şebekede yük dengesizliklerinin oluşmasının önüne geçilmektedir.  Elektrikli araç şarj istasyonları için güneş enerjisinin depolanması AC bağlı ve DC bağlı olmak üzere iki mimaride olabilir.

AC Bağlı depolama mimarisinde ortak bağlantı noktası şebeke hattının bağlı olduğu AC hattır. Bu mimaride Güneş enerjisi için çevirim sayısı, depolanırken;

  • Güneş panelleri eviricisi üzerinden DC’den AC’ye
  • Enerji depolama sistemi eviricisi üzerinden AC’den DC’ye
  • araç şarj edilirken
  • Enerji depolama sistemi eviricisi üzerinden tekrardan DC’den AC’ye
  • Hızlı Şarj İstasyonu üzerinden tekrardan AC’den DC’ye

olmak üzere 4 çevirim yapılmaktadır. Her çevirimin %90 verimlilikte olduğu şartlarda enerjinin depolanarak tekrar kullanılması durumundaki kaybı 0,9*0,9*0,9*0,9=0,66 yani %66 verime denk gelmektedir.

DC Bağlı depolama mimarisinde ortak bağlantı noktası Enerji depolamasistemi DC hattır. Bu mimaride Güneş enerjisi için çevirim sayısı, depolanırken;

  • Güneş panelleri DC-DC çeviricisi üzerinden DC’den -DC’ye
  • araç şarj edilirken
  • Hızlı Şarj İstasyonu üzerinden tekrardan DC’den-DC’ye

olmak üzere 2 çevirim yapılmaktadır. Her çevirimin %90 verimlilikte olduğu şartlarda enerjinin depolanarak tekrar kullanılması durumundaki kaybı 0,9*0,9=0,81 yani %81 verime denk gelmektedir.